H.G.123/2015


HOTĂRÂRE Nr. 123 din 25 februarie 2015
privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a
echipamentelor sub presiune
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 17 martie 2015
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din
Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.
20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei
Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
ART. 1
Domeniul de aplicare
(1) Prezenta hotărâre se aplică proiectării, fabricării şi evaluării conformităţii
echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor a căror presiune maximă
admisibilă este mai mare de 0,5 bari.
(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:
a) conductelor care au ţevi sau un ansamblu de ţevi destinate transportării
oricărui fluid ori al oricărei substanţe spre sau de la o instalaţie (terestră sau
marină), începând cu şi incluzând ultimul dispozitiv de închidere situat în
perimetrul instalaţiei, precum şi tuturor echipamentelor auxiliare care sunt în mod
specific proiectate pentru aceste conducte. Această excludere nu priveşte
echipamentele sub presiune standard cum ar fi cele care pot să se găsească în
staţiile de reglare a presiunii sau în staţiile de compresoare;
b) reţelelor de alimentare, de distribuţie şi de evacuare a apei şi echipamentelor
acestora, precum şi aducţiunilor hidrocentralelor, cum ar fi conductele forţate,
galeriile sub presiune, puţurile forţate ale instalaţiilor hidroelectrice şi
accesoriilor specifice ale acestora;
c) recipientelor simple sub presiune reglementate de Directiva 2014/29/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind
armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe
piaţă a recipientelor simple sub presiune;
d) generatoarelor de aerosoli reglementate de Hotărârea Guvernului nr.
1.094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli,
cu modificările şi completările ulterioare;
e) echipamentelor destinate funcţionării vehiculelor definite de următoarele
acte juridice:

Prezenta Hotarare de Guvern 123/2015,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ, la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.