Ordin 1410/2004


ORDIN Nr. 1410 din 10 august 2004
privind completarea art. 2 din Metodologia privind initierea, programarea,
achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementãrilor tehnice
si a rezultatelor activitãtilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului,
urbanism si habitat, aprobatã prin Ordinul ministrului lucrãrilor publice,
transporturilor si locuintei nr. 542/2003
EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI
TURISMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 25 august 2004
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul privind tipurile de
reglementãri tehnice si de cheltuieli aferente activitãtii de reglementare în constructii,
urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr.
203/2003, si al art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 412/2004 privind
organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,
ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmãtorul ordin:
ART. 1
Articolul 2 din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea,
avizarea, aprobarea si valorificarea reglementãrilor tehnice si a rezultatelor activitãtilor
specifice în construcþii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobatã prin
Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 17 aprilie 2003, se completeazã
dupã cum urmeazã:
– Dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmãtorul continut:
„(5) Standardele prevãzute în reglementãrile tehnice sunt documente normative de
referintã.”
ART. 2
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în Buletinul
Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si
Economia Constructiilor – INCERC, din coordonarea Ministerului Transporturilor,
Constructiilor si Turismului. Ministrul transporturilor,
constructiilor si turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
–––––

Prezentul Ordin 1410/2004,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ,la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.