Ordin 211/2010


ORDIN Nr. 211 din 23 septembrie 2010
pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la
ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 28 septembrie 2010
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 lit. c) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările ulterioare, precum şi cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la  serviciile societăţii informaţionale întreRomânia şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu
modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii
de întreţinere şi reparaţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
ART. 2
Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
*
Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevăzute de
Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de
stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi
reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene
(JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, cu modificările ulterioare.
Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga
Bucureşti, 23 septembrie 2010.

Prezentul Ordin 211/2010,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ, la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.