Ordin 2207/2014


ORDIN Nr. 2207 din 7 noiembrie 2014
privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care
transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii
EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 842 din 19 noiembrie 2014
În temeiul art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri
pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de
comercializare a produselor, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea
Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul
ordin.
ART. 1
Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun
standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice, nr. 1.742/2014 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de
referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul
produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 6
octombrie 2014, se abrogă.
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
Bucureşti, 7 noiembrie 2014.
Nr. 2.207.
ANEXA 1
LISTA*)
indicativelor de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din
domeniul produselor pentru construcţii
__________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Indicativ | Denumire | Indicativul |Data punerii|Data la |
|crt.| | | standardului |în aplicare |care |
| | | | armonizat |a |încetează |
| | | | înlocuit |standardului|perioada de|
| | | | |armonizat |coexistenţă|
| | | | | |**) |
|____|_________________|________________________________|_________________|____________|___________|
| (1)| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|____|_________________|________________________________|_________________|____________|___________|
| 1.|SR EN 1:2001 | Sobe cu combustibil lichid cu | |01.01.2008 |01.01.2009 |
| |_________________| arzătoare cu vaporizare, | |____________|___________|
| |SR EN 1:2001/ | racordate la o conductă de | |01.01.2008 |01.01.2009 |
| |A1:2007 | evacuare a produselor de ardere| | | |
|____|_________________|________________________________|_________________|____________|___________|
| 2.|SR EN 40-4:2006 | Stâlpi pentru iluminatul | |01.10.2006 |01.10.2007 |

Prezentul Ordin 2207/2014,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ, la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.