Ordin 259/2011


ORDIN Nr. 259 din 19 decembrie 2011
privind unele măsuri administrative în domeniul ISCIR
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 921 din 23 decembrie 2011
În conformitate cu prevederile Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată,
ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,
inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat emite următorul ordin:
ART. 1
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, controlează dacă persoanele juridice avizate în vederea organizării de programe de pregătire profesională, programe de instruire şi stagii de instruire pentru personalul din domeniul ISCIR îndeplinesc următoarele cerinţe:
a) respectă locul de desfăşurare a pregătirii teoretice şi practice prevăzut în programa analitică în baza căreia s-a anunţat deschiderea cursului;
b) respectă orarul de desfăşurare prevăzut în programa analitică în baza căreia s-a anunţat deschiderea cursului;
c) respectă tematica de instruire avizată prevăzută în programa analitică în baza căreia s-a anunţat deschiderea cursului;
d) utilizează în organizarea programelor de instruire numai formatori atestaţi de către ISCIR;
e) permit instruirea numai a persoanelor înscrise şi comunicate ISCIR, până la data începerii cursurilor.
ART. 2
(1) Controlul se efectuează de către comisii formate din inspectori de specialitate din cadrul ISCIR.
(2) Membrii comisiilor se identifică la unităţile verificate cu delegaţiile speciale de control eliberate de către ISCIR.
(3) Cu ocazia controalelor se întocmesc procese-verbale de verificare tehnică.
ART. 3
În situaţiile în care se constată nerespectarea oricărei cerinţe prevăzute la art. 1, membrii comisiilor propun aplicarea următoarele măsuri administrative:
a) anularea programului de formare profesională/programului de instruire/stagiului de instruire anunţat la ISCIR, pentru prima constatare a nerespectării oricărei cerinţe prevăzute la art. 1;
b) anularea programului de formare profesională/programului de instruire/stagiului de instruire anunţat la ISCIR şi suspendarea dreptului de organizare a unui nou program/stagiu timp de 6 luni, pentru toate ocupaţiile pentru care persoana juridică este avizată de către ISCIR, în cazul constatării în interval de 3 luni a celei de-a doua nerespectări a oricărei cerinţe prevăzute la art. 1, pentru oricare ocupaţie pentru care persoana juridică este avizată de către ISCIR;
c) anularea programului de formare profesională/programului de instruire/stagiului de instruire anunţat la ISCIR şi suspendarea dreptului de organizare a unui nou program/stagiu timp de 1 an, pentru toate ocupaţiile pentru care persoana juridică este avizată de către ISCIR, în cazul constatării în interval de 1 an a celei de-a treia nerespectări a oricărei cerinţe prevăzute la art. 1, pentru oricare ocupaţie pentru care persoana juridică este avizată de către ISCIR.
ART. 4
(1) ISCIR comunică persoanei juridice avizate măsura aplicată.
(2) În cazul în care măsura este aplicată unei persoane juridice ce deţine cel puţin o autorizaţie eliberată de Autoritatea Naţională pentru Calificări pentru organizarea de programe de formare profesională pentru ocupaţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare, anexa 1^1 (cu excepţia operatorului RSVTI), măsura este comunicată şi acestei autorităţi.
(3) Contestarea măsurii administrative aplicate se face conform legislaţiei privind contenciosul administrativ.
ART. 5
Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,
Viorel Uleia
Bucureşti, 19 decembrie 2011.
Nr. 259.
–––––

Prezentul Ordin 259/2011,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ, la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.