Ordin 401/2005


ORDIN Nr. 401 din 5 august 2005
privind aprobarea aplicării sigiliilor de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare, conform Prescripţiilor tehnice – Colecţia ISCIR
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 726 din 10 august 2005
Ţinând cont de Referatul nr. 11.703 din 4 august 2005, aprobat de inspectorul de stat, şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 182/2005,
în baza Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 143/2005,
inspectorul de stat, şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, emite următorul ordin:
ART. 1
Începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se aprobă aplicarea sigiliilor de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare, conform Prescripţiilor tehnice – Colecţia ISCIR.
ART. 2
Ridicarea sigiliilor aplicate se va face de către inspectorii de specialitate, ca urmare a solicitării celor interesaţi, dacă aceştia fac dovada respectării Prescripţiilor tehnice – Colecţia ISCIR şi a celorlalte dispoziţii legale în vigoare.
În orice situaţie ridicarea sigiliilor se va face numai de către un inspector de specialitate ISCIR.
ART. 3
Ruperea sigiliilor constituie infracţiune conform art. 243 din Codul penal.
Inspectorul de stat, şef al Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,

–––––

Prezentul Ordin 401/2005,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ, la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.