Ordin 557/2014


ORDIN Nr. 557 din 28 aprilie 2014
privind modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 663/2010 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C1-2010 „Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente”, PT C4-2010 „Recipiente metalice stabile sub presiune”, PT C6-2010 „Conducte metalice sub presiune pentru fluide”, PT C7-2010 „Dispozitive de siguranţă”, PT C8-2010 „Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate”, PT C9-2010 „Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune”, PT C10-2010 „Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune”
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 336 din 8 mai 2014
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) şi art. 5 lit. h) şi n) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările ulterioare,
în baza prevederilor art. 2 lit. b) şi art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei emite următorul ordin:
ART. I
Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 663/2010 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C1-2010 „Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente”, PT C4-2010 „Recipiente metalice stabile sub presiune”, PT C6-2010 „Conducte metalice sub presiune pentru fluide”, PT C7-2010 „Dispozitive de siguranţă”, PT C8-2010 „Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate”, PT C9-2010 „Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune”, PT C10-2010 „Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune” publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 şi 385 bis din 10 iunie 2010, se modifică după cum urmează:
1. La anexa nr. 2 articolul 116, litera h) se abrogă.
2. La anexa nr. 5 articolul 104, litera h) se abrogă.
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei,
Constantin Niţă
Bucureşti, 28 aprilie 2014.
Nr. 557.
–––––

Prezentul Ordin 557/2014,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ, la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.